Algemene voorwaarden

Docent gegevens:

 

Cynthia Schroo

mindbodyinspiredbyk9.nl

yogacynthia@hotmail.com

BTW-nummer: NL109001965B01

KVK-nummer: 67315887

Bank: NL11RABO0314353674

 

Algemene Voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid

 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en klant.
  2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de klant gewezen op onderstaande algemene voorwaarden en gevraagd hiermee akkoord te gaan door middel van het ondertekenen van de overeenkomst.

 

 1. Losse lessen, cursussen, tarieven, betalingsvoorwaarden en opzegging

 

2.1 Cursussen/workshops of lessen waar vooraf betaald moet worden kunnen niet doorgegeven, geruild of geretourneerd worden. Inschrijving telt pas na betaling.

2.2 Indien een cursus is aangeschaft en daar een les van weg valt door het afwezig zijn van de klant (door ziekte of vakantie en dergelijke) kan deze in overleg en alleen als dat na afweging mogelijk is geruild worden.

2.3 Bij annulering na inschrijving en betaling krijgt de klant tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum van de cursus/workshop 50% van het lesgeld terug. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop is de klant volledige betaling verschuldigd!

2.4 Een cadeaubon/kaart moet binnen zes maanden opgemaakt worden. Losse lessen of lessen in de natuur kunnen alleen per Pin betaald worden.

2.5 mindbodyinspiredbyk9 behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen. Dit zal altijd tijdig gecommuniceerd worden.

2.6 Restitutie van de kosten van een cursus, workshop of les is niet mogelijk.

 

 1. Annulering, inhalen, of afwezigheid

3.1 Mindbodyinspiredbyk9 behoud zich het recht om ten alle tijden de data en tijd van cursussen, workshops en lessen te wijzigen en/of annuleren.

3.2 Er vind in geen geval restitutie plaats in het geval van een gewijzigde datum van een les van een cursus. ( door ziekte of vakantie)

3.3 Als een hele workshop/cursus door mindbodyinspiredbyk9 geannuleerd wordt door te weinig inschrijvingen of ziekte vind er wel restitutie van het volledige lesgeld plaats.

 

4. Aansprakelijkheid

  1. ’t Gooi Hoopdance of Mindbodyinspiredbyk9 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, brand, verlies, diefstal, en is in geen geval verantwoordelijk voor schade als gevolg van gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis van de klant of derden of schade verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training bij, of verzorgd door, Cynthia, ’t Gooi Hoopdance of Mindbodyinspiredbyk9.

4.2 De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijk blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit is ontstaan uit nalatig handelen van de ondernemer.

4.3 De klant is verplicht pijn, of enig ander onbehagen te vermelden tijdens een les.

4.4 ’t Gooi Hoopdance en Mindbodyinspiredbyk9 werken met gekwalificeerde docenten en zorgen altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, of Training bij, of verzorgd door, t’Gooi Hoopdance of Mindbodyinspiredbyk9, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Wij adviseren het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.